تست رایگان خوانندگی و نوازندگی همراز

تست موسیقی

Loading

امکان تست رایگان همراز فراهم شد:

اگر میخواهید از تست و مشاوره رایگان ما بهره مند شوید کافیست:

با ضبط نوازندگی یا خوانندگی خود و ارسال آن برای ما

به طریق مجازی از مشاوره و تست رایگان همراز بهره مند شوید.

ارسال فایل به آیدی musictest9 در نرم افراز بله یا تلگرام ازمشاوره رایگان ما استفاده کنید.

https://ble.ir/musictest9

t.me/musictest9

اسکرول