دانلود نرم افزار تیونر و مترونوم soundcorset

Loading

نرم افزار مترونوم وسیله ای است برای حفظ ریتم که توسط نوازندگان و خوانندگان مورد استفاده قرار می گیرد. نرم افزار تیونر وسیله ای است برای تشخیص فرکانس اجرا شده که خوانندگان و نوازندگان برای چک کردن صحیح بودن کوک اجرا شده توسط حنجره یا ساز استفاده می کنند. دانلود نسخه اندروید دانلود نسخه ios

اسکرول