متغیر میانجی

بررسی تاثیر و تاثر موسیقی و شرائط اجتماعی و چرایی شکل گیری موسیقی رپ در ایران

Loading

چکیده مقاله:

  • (موسیقی رپ)

این پژوهش مطالعه ای اسنادی است که با بررسی تاریخ موسیقی ایران از دوران پیش از اسلام تا زمان حاضر، رابطه بین موسیقی وشرائط اجتماعی در ایران را با توجه به نظریه مارکس و وبر در باب ارتباط فرهنگ و جامعه، مورد مداقه قرار داده است.

پیشینه و بررسی:

در این پژوهش همچنین دلائل مورد اقبال واقع شدن موسیقی رپ در ایران با هدف تحلیل این موضوع مورد بررسی قرار گرفت که آیا رپ در ایران برایند شرائط اجتماعی و نیاز جامعه است و یا تنها نوعی تنوع طلبی و ساختار شکنی در برابر قواعد عام موسیقی است. مطالعه تطبیقی 8 دوره تاریخی در این پژوهش نشان داد موسیقی همواره از شرائط اجتماعی تاثیر پذیرفته است اما این تاثیریکجانبه نبوده و موسیقی نیز در بسیاری از دوره های تاریخی بر شرائط اجتماعی، تشدید، تسریع یا تحقق یک واقعه تاریخی اثرگذار بوده است که نمونه آن نشر افکار آزادی خواهانه در جریان انقلاب مشروطه، شکل گیری نوعی مقاومت نرم در انقلاب3191 و نیز تهییج جوانان به حضور در جبهه ها در جریان جنگ ایران و عراق، با استفاده از موسیقی می باشد.

نتایج:

لذا نتایج این پژوهش در خصوص رابطه فرهنگ و جامعه، موید نظر مارکس و وبر توامان بوده و نشان داد ارتباط بین موسیقی و شرائط اجتماعی، نه یکسویه و منفعلانه، بلکه ارتباطی دوسویه و متقابل است. در پاسخ به چرایی شکل گرفتن موسیقی رپ در ایران نیز، نتایجمطالعه نشان داد اساس موسیقی رپ انتقادی است و اساساً رپ در خاستگاه ابتدایی خود نیز در انتقاد به شرائط اجتماعی و سیاسی شکل گرفته است. عمده اشعار رپ در ایران انتقادی است و بنا به نیاز جامعه و با هدف به چالش کشیدن قواعد عام ساخته و پرداخته شده است. پیشنهاد این پژوهش توجه به پیام موسیقی رپ و انتقادات و اعتراضات ارائه شده با این زبان از سوی مسئولین است.

برای مشاهده ، مطالعه و دانلود کامل این مقاله کلیک کنید

نویسندگان

فرشته سلطانی

کارشناس ارشد جامعه شناسی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل و پژوهشگر مسائل اجتماعی.

مجید اخشابی

دکترای پژوهش هنر از دانشگاه هنر تهران، نوازنده و مدرس موسیقی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اسکرول